EMERSON MONITORING

EMERSON MONITORING

Mô tả chung

Thông tin chi tiết

Nhà quản trị có thể giám sát hệ thống tại chỗ (thông qua màn hình điều khiển tại phòng NOC) hoặc có thể giám sát từ xa thông qua Internet

Giám sát tình trạng UPS trên giao diện chính của phần mềm giám sát tập trung

Với phần mềm giám sát tập trung của Emerson, quản trị hệ thống có thể thực hiện các thao tác sau tại Side hoặc từ xa (tùy vào option của phần mềm)

Phần mềm quản trị cơ bản: Liebert Multilink. Phần mềm giám sát trạng thái làm việc của UPS, đưa ra cảnh báo, lưu trữ sự kiện, tự động shutdown hệ thống theo cài đặt của nhà quản trị...

Hệ thống giám sát tại chỗ các thiết bị trong phòng Server: Liebert Universal Monitor

Hệ thống giám sát acquy: Liebert Alber Monitoring System

Hệ thống giám sát tập trung nâng cao: Liebert N-Form. Hệ thống giám sát các thiết bị hạ tầng trung tâm dữ liệu và liên kết với các trung tâm khác để quản lý chung trên 1 màn hình điều khiển

Hệ thống giám sát tập trung N-form giám sát nhiệt độ, độ ẩm của phòng Data Center

Hệ thống N-Form giám sát UPS với các thông số như: thời gian lưu điện, thời gian nạp/xả, các dữ kiện khác....

Hệ thống giám sát N-form giám sát tình trạng rò rỉ chất lỏng đối với điều hòa không khí tại những vị trí lắp đặt điều hòa..

Hệ thống giám sát tập trung cao cấp: Liebert SiteScan Web. Với tiêu chí "Giám sát mọi nơi, mọi lúc, mọi thiết bị", hệ thống SiteScan đáp ứng đầy đủ nhu cầu về giám sát tập trung đối với tất cả các thiết bị trong Datacenter, đáp ứng thời gian thực về giám sát và điều khiển. Với khả năng giám sát và điều khiển cao cấp, hệ thống SiteScan giám sát được tất cả các thiết bị không phải do Emerson sản xuất dựa trên giao thức SNMP, BacNet...

Nhà quản trị có thể giám sát trên Smartphone