Hệ thống ATS

ATS

Hệ thống lưới điện sử dụng cho tòa nhà, nhà máy ... gồm 2 nguồn chính: nguồn điện lưới (transformer) và nguồn máy phát (Genset).