Hệ thống điện UPS

Bộ lưu điện Liebert ITA 3 pha với công suất 16KVA, 20KVA có thể mở rộng thêm 3 module song song để nâng công suất lên đến 80KVA.

Công suất 30, 60, 90, 100, 120, 150, 160, 200KVA. Công nghệ True Online Double Convertion.

Bộ lưu điện APM dùng cho các phòng Data Center có công suất tiêu thụ của các thiết bị IT từ 30KVA-600KVA, với phương châm: Pay as you grow (nâng cấ

Bộ lưu điện SPS Advance RT