Emerson monitoring

Công ty PST là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp về quản lý tập trung Trung tâm dữ liệu (Data Center Monitoring) sử dụng giải pháp của hãng Em