Hệ thống giám sát

Công ty PST là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp về quản lý tập trung Trung tâm dữ liệu (Data Center Monitoring) sử dụng giải pháp của hãng Em

Công ty chúng tôi là đối tác chính của hãng Honeywell Vista trong việc cung cấp và lắp đặt hệ thống camera.