PST triển khai thi công hạ tầng DataCenter

02/03/18 01:03:56 Lượt xem:

PST triển khai thi công hạ tầng DataCenter

Công ty PST đã thực hiện thành công công tác triển khai lắp đặt hệ thống hạ tầng Trung tâm dữ liệu (Datacenter) trong gian đoạn từ tháng 6/2013 đến tháng 10/2013. Hệ thống hạ tầng gồm: 2xUPS 90KVA/90KW, Điều hòa chính xác, Sàn nâng kỹ thuật, Chữa cháy FM200, Tủ điện phân phối, giám sát chất lỏng....

Hệ thống UPS Liebert 90KVA chạy song song, lưu điện 30 phút đầy tải.

Phía trên UPS là 2 tủ cách ly acquy. Sản phẩm đồng bộ với UPS Emerson

Hệ thống Điều hòa chính xác Liebert PEX thổi sàn.

Hệ thống tủ nguồn đầu vào của Schneider, trong tủ có lắp đặt hệ thống cắt lọc sét Liebert LPL, LPM

Hệ thống báo cháy, chữa cháy FM 200 Kidde (USA)

Hệ thống quản lý tập trung cao cấp Site Scan