Tầm nhìn, định hướng, chiến lược

10/01/18 06:01:25 Lượt xem:

Tầm nhìn, định hướng, chiến lược

Xây dựng Công ty PST trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu tại Việt Nam với năng lực cốt lõi là cung cấp các sản phẩm/giải pháp nguồn Điện trong các lĩnh vực then chốt như: Viễn Thông -  Thông Tin, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Công nghiệp - Vận tải - Sản xuất.

Công ty PST cũng mong muốn trở thành một tổ chức chuyên nghiệp, có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các đối tác và người lao động.