Thông báo thay đổi tên công ty

12/02/19 05:02:50 Lượt xem:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác

Trước hết, Công ty Cổ phần Công nghệ Điện PST xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng Quý công ty trong thời gian qua. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ; được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nay chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty tới Quý khách hàng và đối tác như sau:

1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết dưới đây:

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin mới

Tên công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư & Giải pháp Công nghệ PST

Công ty Cổ phần Công nghệ Điện PST

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh

PST Technology Solutions & Investment Corporation

PST Power Technology Corporation

Các thông tin khác như tên viết tắt, địa chỉ, mã số thuế không thay đổi.
 
2. Kể từ ngày 01/02/2019, chúng tôi chính thức sử dụng tên công ty và tên giao dịch mới nêu trên. Các thông tin cũ về công ty không còn có giá trị pháp lý, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khách hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.
 
3. Kể từ ngày 01/02/2019, kính đề nghị quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.
 
4. Việc đổi tên này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây giữa chúng tôi với Quý công ty.

Vậy chúng tôi xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Giám đốc

Đã ký