Tủ phân phối

Công ty PST là đơn vị chuyên cung cấp tủ phân phối nguồn tổng cho tòa nhà, trung tâm dữ liệu, tủ tổng cho khu công nghiệp...